Sofa-bàn trà Nhật Bản

 Bàn trà Nhật 120x60x38cm BT120  Bàn trà Nhật 120x60x38cm BT120
2,400,000₫
 Bàn trà Nhật 90x60x38cm BT90  Bàn trà Nhật 90x60x38cm BT90
1,900,000₫
 Bộ bàn ăn Nhật 4 ghế BA04  Bộ bàn ăn Nhật 4 ghế BA04
3,050,000₫
 Bộ bàn ăn Nhật 6 ghế BA06  Bộ bàn ăn Nhật 6 ghế BA06
4,290,000₫
 Ghế sofa Nhật 115x70x72cm GS02  Ghế sofa Nhật 115x70x72cm GS02
2,490,000₫
 Ghế sofa Nhật 150x70x72cm GS03  Ghế sofa Nhật 150x70x72cm GS03
2,990,000₫
 Ghế sofa Nhật 65x70x72cm GS01  Ghế sofa Nhật 65x70x72cm GS01
1,800,000₫